Learning via Subtitling:
Software & Processes for Developing
Language Learning Material based on Film Subtitling
Minerva
Home PageDocument LibraryEvent CalendarUser ForumsWeb LinksSite MapFAQ_MENU_LABEL_LOGIN
2020. Οκτώβριος 30.
  Keresés
Home PagearrowA Projektről

EnglishRomanaSpanishportuguesehungarianΕλληνικά

HOU
CTI
Universitat Autonoma de Barcelona (UAB)
The Transilvania University of Brasov (UTBv)
University of the Algarve (UALG)
Roehampton University
University of Pecs
 

A Projekt Hozadéka Nyomtatás E-mail

A projekt keretében kifejlesztett anyagokat a projektben résztvevő partnerek fogják használni, de más intézmények, nyelvtanárok, vagy érdeklődők is hasznosíthatják ezeket. A projekt tervezett hozadékait a következőképpen lehet leírni:

1.     Egy pedagógiai modell a nyelvoktatásban használható gyakorlatok létrehozásához: Ez a modell egy keretet jelent, mely keretben különböző feladatokat lehet létrehozni. A pedagógiai célok, feladatok specifikációja, akár egy részletes óravázlat körvonalazódhat benne.

2.     Egy szoftver környezet nyelvoktatásban használható feladatok létrehozásához, melyek film-feliratozáson alapulnak. (lsd. “Az LvS környezet”).

3.     Nyelvoktatási anyagok portugál, magyar, román, görög, spanyol és angol nyelvekre. Önálló tanulásra is alkalmas LvS-gyakorlatok:

 

a.     A diák elolvassa az instrukciót és elkezdi megoldani a feladatot. Az “instrukciók” mezőben találhat ehhez kapcsolódó utasításokat, előre megnézendő anyagokat, pl. a film szinopszisát, kérdéseket, multiple-choice feladatokat.

 

b.     A diák megnézheti a filmet vagy filmrészletet (szünet, újrakezdés, stb. funkciókkal van ellátva ez a mező). A filmet vagy filmrészletet akár több alkalommal is meg lehet tekinteni, koncepciótól függően. Hozzá lehet adni ill. ki lehet vágni feliratokat; a klipet feliratokkal vagy azok nélkül is meg lehet nézni, el lehet menteni az esetlegesen elkészített új feliratokat és el lehet azokat küldeni akár a tanárnak ellenőrzésre.

 

c.      A tanár kommentárokat és feedback-et küld a diákoknak.

 

d.     A diák betölti a tanár által ellenőrzött és esetlegesen javított feliratokat és újra megnézi a filmet.

 

  4.     Egy workshop kerül megrendezésre a projekt zárásakor az elkészült anyagok megismertetését célozva. 

5.     Egy portál kialakítása i) a projekt eredményeinek terjesztése és összefogása érdekében (pl. az eredmények prezentációja, kapcsolódó honlapokhoz vezető linkek, bevált gyakorlóanyagok mappája, stb.) ii) projekt-koordináció és partnerkommunikáció (projektdokumentumok elérése, projekttel kapcsolatos események és naptár, a projektpartnerek kommunikációja, felhasználókkal való kommunikáció) iii) diszkussziós fórum és a know-how összefogása LvS felhasználók között iv) a portál úgy is működik, mint egy eLearning-platform, különböző fajta eszközöket és segítséget nyújtva az idegennyelv-oktatáshoz, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL). A portál folyamatosan működik a projekt időtartama alatt és azt követően is.

 6.     Egy könyvtár, mely olyan videókat tartalmaz, melyek különböző célnyelvekre különböző nyelvi szinten megoldható feliratozási feladatok elkészítésére alkalmasak. A videoklipek milyensége attól függ, hogy mit tartalmaz az ”Intellectual Property Rights” állásfoglalása a filmeknek az oktatásban való felhasználhatóságára vonatkozóan (lsd. 5.3).

7.    Útmutató a szoftver használatához az oktatásban és az önálló tanulás során.

 
Tervezett Hatások Nyomtatás E-mail
Közvetlen előnyök a következő célcsoportok számára mutatkoznak:
 • A résztvevő egyetemi oktatók számára jelenthet előnyt ez a lehetőség, akik ezzel az eszközzel (feliratozási szoftver) kiegészíthetik pedagógiai, oktatási módszereik tárházát. Tekintve, hogy ez a szoftver nem igényel komolyabb számítógépes tudást, hanem viszonylag egyszerűen elsajátítható, ezért remélhető, hogy sok szakember a saját célcsoportjára szabott speciális oktatási anyagot készíthet el ennek segítségével.
 • A résztvevő egyetemi hallgatók számára jelenthet előnyt ez a lehetőség, akik közvetlenül megtapasztalhatják ezen eszköz előnyeit a nyelvtanulásban. Lehet, hogy csak egy apró érdekességként találkoznak az így létrehozott oktatási anyagokkal, de az új eszköz koncepcionális lehetőségei az idegennyelv-tanulásban még nincsenek kiaknázva. későbbi lehetőségek
A projekt anyagai, eredményei szabadon hozzáférhetők (Nyílt forráskódú szoftver környezet, útmutató, videóklip-könyvtár, stb. áll szabadon a felhasználók rendelkezésére). A projekt honlapja és az eredmények megjelentetése tudományos publikációkon keresztül ill. workshopok szervezése által a következő célcsoportok számára jelenthet előnyt:
 • Oktatók és diákok olyan intézményekből, amelyek nem vesznek részt a projektben: nyelviskolák, egyetemek, nyelvtanárok ergyesületei, stb. hasznosíthatják a szoftvert és azt a pedagógiai modellt, mellyel gazdagíthatják mindennapi szakmai munkájukat.
 • Kutatók, akik az új technológiák felhasználási lehetőségeit kutatják, különösképpen az idegennyelv-oktatás területén. (Fordítási, feliratozási gyakorlatok az idegennyelv-oktatásban).
 • Szoftver-fejlesztő teamek egyetemeken, kutatóintézetekben, magáncégeknél működő szakemberek, akiket inspirál, és esetleg további feljesztési lehetőségeket látnak feliratozó szoftverek kifejlesztésében.
A projekt a következő hatásokat feltételezi:
 • Oktatási szempontból sok oktató számára elérhető és használható eszközről van szó (egyetemen, nyelviskolákban, stb.) a projekt keretében kifejlesztett eszközök a projekt lezárultát követően is hasznosíthatóak, mivel i) felhasználásuk korlátlan ii) a szoftver nem igényel komolyabb számítógépes tudást, hanem viszonylag egyszerűen elsajátítható, ezért sok szakember a saját célcsoportjára szabottan készíthet oktatási anyagokat ennek segítségével. iii) az oktatók megoszthatják tapasztalataikat az új technológiák használatát illetően és iv) az eszköz nagyon rugalmas, minden európai nyelv esetében alkalmazható (multilingualitás)
 • A felsőoktatás, kutatás szempontjából új kutatási területet jelenthet.
Technikai szempontból az eszköz szabad felhasználása egyetemeken, kutatóintézetekben, magáncégeknél működő szakemberek esetében, akiket inspirál, és esetleg további feljesztési lehetőségeket látnak feliratozó szoftverek kifejlesztésében.
 
Célkitűzések Nyomtatás E-mail
A projekt fő pedagógiai és technikai célkitűzései:
 • egy olyan az idegennyelv oktatásában használható oktatási eszköz kifejlesztése, mely feliratozási technikán alapul.
 • Európai egyetemi oktatók részvétele olyan nyelvoktatást segítő tananyagok kidolgozásában, melyek a görög, magyar, román, portugál és spanyol mint idegen nyelv tanítását célozzák.
 • Az elkészült oktatási anyagok felhasználása egyetemi keretek között folyó nyelvoktatási kurzusokon.
 • A gyakorlatok kiértékelése több szemszögből: oktatók illetve diákok nézőpontjából.
 • Az oktatási anyag kidolgozásának folyamata: elemzés azon célból, hogy egy a gyakorlatban jól használható útmutatót tudjunk az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.
A projekt eredményeinek terjesztése i) egy olyan portál kialakítása és működtetése segítségével, mely biztosítja a projektpartnerek hatékony kommunikációját és a projekt eredményeinek megismertetését, ii) a projekt és a tudományos diskurzus kapcsolatának megteremtése, a projekttel kapcsolatos tudományos közlemények megjelentetése, tudományos konferenciákon való részvétel, iii) a projekt eredményeinek terjesztése bárki érdeklődő számára a világhálón nyílt forráskódú anyagok segítségével, iv) az LvS szoftver integrálása a partner-egyetemek nyelvoktatási rendszerébe, v) egy 2008. szeptemberében megrendezésre kerülő workshop megszervezése.
 
Áttenkités Nyomtatás E-mail
Nyelvtanárok és nyelvoktatással foglalkozó szakemberek számára evidens, hogy nem létezik egyetlen minden igényt kielégítő módszer a nyelvoktatásban, hanem számos technikai és metodológiai forrás áll rendelkezésre a tanításhoz. Szinte közhely, hogy az audiovizuális anyagok gazdag kontextuális beágyazottságuk által komoly motivációs és figyelemlekötő erővel bírnak. A nyelvtanulóknak azonban valamennyire gyakorolniuk kell azt az „aktívan látó és tanuló” stratégiát, amivel az audiovizuális anyagokat hatékonyan fel tudják felhasználni a saját nyelvtanulásukban. Az olyan eszközök és módszerek, melyek közé az itt bemutatott LvS is tartozik, fontosak és szükségesek ahhoz, hogy ezt a képességet el tudják sajátítani a nyelvtanulók az audiovizuális anyagokkal való munka során. Ez a megközelítés az alábbi célok elérését tűzte ki:
 • Aktív tanulással kapcsolatos, feladat-alapú gyakorlatok létrehozása, ahol a gyakorlatok kulturális elemeket is ötvöznek és egy autentikus és motiváló erővel bíró, valamint erősen kontextushoz kötött módon közvetítik a nyelvtanuló számára releváns nyelvi cselekvési szituációkat;
 • A multimédia produktív használata mint a gyakorlat szerves eleme, és nem mint díszítő funkció van jelen;
 • Kreatív módon, változatos formában felhasználható gyakorlatok, melyek csekély mértékű számítógépes tudást igényelnek;
 • Számos oktatási formában bevethető, számos nyelvre alkalmazható, könnyen elsajátítható gyakorlatfejlesztési lehetőség.
Néhány bevezető gyakorlat után a nyelvtanulónak el kell készítenie, vagy ki kell egészítenie a filmrészlet feliratozását a tanári pedagógiai célkitűzésnek megfelelően. A gyakorlat kimeneti eleme (a feliratozott klip) gyakorlati és konkrét, azonnali visszacsatolást tesz lehetővé, melyet be lehet mutatni a tanárnak ill. a diáktársaknak is.
Olvasd tovább...
 Design and Implementation: CTI
To deploy this web portal, certain open source products have been utilized, under the terms of the GNU/GPL.
Please see the detailed copyrights list.
Terms of Use